H.J. Piekschool

'Elk kind Piekt op de H.J. Piekschool'

Wie zijn wij


De H.J. Piekschool is een bijzonder neutrale basisschool in Wageningen. De school valt onder de Schoolverening voor Basisonderwijs in Wageningen (SBW). Onze missie is het geven van kwalitatief goed onderwijs, gericht op de sociale ontwikkeling van elk kind en de optimale ontwikkeling van diens intellectuele en creatieve aanleg, om zodoende goede aansluitingsmogelijkheden te scheppen op een passend en verantwoord vervolgonderwijs. Wij geloven in de kracht van buiten bewegend leren. Ons groene schoolplein en ons lesmateriaal zijn dan ook afgestemd op buitenonderwijs. Zo is leren nog leuker! De H.J. Piekschool staat open voor alle kinderen. Samen met het team en de ouders vormen zij het hart van de school. Onze visie is dan ook: Elk kind Piekt!

 

 

Nieuwe leerlingen zijn welkom op onze gezellige school! Leerlingen met geboortejaar 2017, 2019 en 2022 zijn van harte welkom. Voor informatie mail naar directie@piekschool.nl of bel 0317 415046.