Verlof

Indien uw kind ziek is verwachten wij een bericht via social schools of een telefonische afmelding zodat de leraar op de hoogte is. Dit geldt ook voor een bezoek van uw kind aan de huisarts, tandarts of een specialist. Wij verzoeken u dringend dergelijke bezoeken zoveel mogelijk buiten de lesuren te plannen.

Wilt u extra vrij voor bijzondere familie aangelegenheden, zoals een huwelijk of begrafenis dan kunt u een verlofaanvraag indienen via social schools invullen.  Deze vindt u onder het kopje administratie in de app.

Wij hanteren bij een verlofaanvraag de regels zoals de leerplichtwet voorschrijft. Ongeoorloofd schoolverzuim moet door de school gemeld worden aan de leerplichtambtenaar, en kan leiden tot een boete.

Meer informatie kunt u vinden op Leerplicht | Rijksoverheid.nl