Ouderbijdrage

Na plaatsing van een kind op onze school worden de ouders/verzorgers lid van de Schoolvereniging. Van de leden wordt een vrijwillige ouderbijdrage per gezin  gevraagd per kind. Hiervan worden de schoolreisjes en alle extra activiteiten betaald (voor de Vlielandwerkweek van groep 8 wordt een kleine extra bijdrage gevraagd).

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Voor kinderen die niet het gehele jaar op school zitten, wordt een bedrag gevraagd naar rato van het aantal maanden dat een kind op school zit. Mocht uw kind halverwege het jaar van school gaan, dan volgt geen restitutie.

Voor het schooljaar 2022-2023 bedraagt de contributie per kind, met een maximum van vier kinderen:

Bruto gezinsinkomen / maand

Contributie per kind

tot € 1500

€ 43

€ 1500 tot € 2000

€ 67

€ 2000 tot € 2500

€ 95

Meer dan € 2500

€ 120