Wij zoeken jou
Meer info

Medezeggenschapsraad

 

Belangen behartigen
De Medezeggenschapsraad is er om de belangen van ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten te behartigen. De MR bestaat uit zes personen: drie vertegenwoordigers namens de ouders/verzorgers en drie namens het team. De leden nemen voor minimaal drie jaar zitting in de MR om de continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen. De taken en bevoegdheden staan duidelijk omschreven in de Wet op de Medezeggenschapsraden en in het Medezeggenschapsreglement.

Iedere ouder(s)/verzorger(s) kan aan het begin van het schooljaar op het ouderhulpformulier aangeven of hij/zij interesse heeft om lid te worden van de MR. Ook gedurende de rest van het schooljaar kan dit uiteraard aangegeven worden.

De MR is te bereiken via mr@piekschool.nl.