Wij zoeken jou
Meer info

Kwaliteit

 

Ontwikkeling van de leerlingen
De H.J. Piekschool biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs. We volgen de leerontwikkeling in groep 1 en 2 met Focus PO, in groep 3 tot en met 8 met het leerlingvolgsysteem Leerling in beeld van CITO. De sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen volgen we met ZIEN. Hiermee krijgen we inzicht in wat een kind nodig heeft om de zin in het leren verder uit te bouwen en zijn of haar talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Kwaliteitscycli
De kwaliteit van ons onderwijs borgen we met verschillende kwaliteitscycli. In elke cyclus maken we een plan met doelen. Die plannen voeren we uit en evalueren we, waarna we nieuwe doelen stellen. Zo wordt de school steeds beter. Een voorbeeld is de manier waarop de nieuwe rekenmethode wordt ingevoerd. Daarvoor maken we plannen met doelen en korte acties. Deze acties worden wekelijks geëvalueerd. Problemen worden direct besproken en opgelost. Zo borgen we de kwaliteit van ons rekenonderwijs.

Visitatiecyclus
Onze school houdt de laatste ontwikkelingen en onderzoeken in onderwijsland en in de samenleving nauw in de gaten. Daar waar nodig en passend, passen we ons onderwijs erop aan. Om ons onderwijsbeleid en de uitvoering daarvan te blijven toetsen en verbeteren, maken we deel uit van een visitatiecommissie. Daarin kijken we samen met andere scholen naar ons onderwijs en wat we daaraan kunnen verbeteren. Zo leren we van elkaar.