Wij zoeken jou
Meer info

Onderwijs

 

Nieuwsgierige kinderen
Nieuwsgierige kinderen leren meer, beter en langer. Ons onderwijs borgt de nieuwsgierigheid van de leerlingen. Bijvoorbeeld met Leskracht, een lesmethode die de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie verbindt. De leerlingen leren de lesstof door eigen onderzoeksvragen op te stellen en deze te onderzoeken. Onderwerpen als vrijheid van meningsuiting, autonomie, onverdraagzaamheid en discriminatie komen bijvoorbeeld aan de orde bij Leskracht.

Creatief denkvermogen
We geven de leerlingen middelen om hun creatieve denkvermogen in te zetten. Zo bieden we bijvoorbeeld techniek- en ICT-onderwijs, culturele vorming, muziek en beweging. Al onze leerkrachten zijn gericht op het aanspreken van het creatieve denkvermogen, zodat zij de leerlingen daarin optimaal kunnen ondersteunen.

Bewegend buiten leren
Buiten bewegen en leren stimuleert het creatieve denkvermogen en de concentratie van de leerlingen. Zo doen we onder meer een renspel waarin de leerlingen op zoek gaan naar de juiste betekenis van een woord. Het geleerde beklijft daardoor beter en ze zijn actief buiten. Zie hieronder wat bewegend leren is: 

https://drive.google.com/file/d/1--uXNXr2Zj6ZLmmasUspSrcveVt3D0vZ/view?usp=sharing