Onderwijs

Nieuwsgierige kinderen:

Nieuwsgierige kinderen leren meer, beter en langer. Ons onderwijs borgt de nieuwsgierigheid van de leerlingen. Bijvoorbeeld met Leskracht, een lesmethode die de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie verbindt. De leerlingen leren de lesstof door eigen onderzoeksvragen op te stellen en deze te onderzoeken. Onderwerpen als vrijheid van meningsuiting, autonomie, onverdraagzaamheid en discriminatie komen ook aan de orde met Leskracht.

Creatieve denkvermogen:

Creatief denkvermogen we geven de leerlingen middelen om hun creatieve denkvermogen in te zetten. Zo bieden we bijvoorbeeld techniek- en ICT-onderwijs, culturele vorming, muziek en beweging. Al onze leerkrachten zijn gericht op het aanspreken van het creatieve denkvermogen, zodat zij de leerlingen daarin optimaal kunnen ondersteunen.

Bewegend buiten leren:

Buiten bewegen en leren stimuleert het creatieve denkvermogen en de concentratie van de leerlingen. Zo doen we onder meer een renspel waarin de leerlingen op zoek gaan naar de juiste betekenis van een woord. Het geleerde beklijft daardoor beter en ze zijn actief buiten.

NatuurBSO

Bij de buitenschoolse opvang zijn de kinderen altijd buiten. Met goed opgeleide medewerkers struinen ze door de uiterwaarden en het bos. Tijdens het spelen ontdekken en onderzoeken ze de natuur.