Wij zoeken jou
Meer info

LeerlingenraadIdeeën verzamelen
De Leerlingenraad bestaat uit een groep leerlingen die de ideeën van de kinderen op school verzamelt en samen met directie en leraren van school probeert uit te voeren. Bijvoorbeeld om op het schoolplein een moestuin te maken, een (pest)probleem aan te kaarten of een thema voor een feest voor te leggen.