Wij zoeken jou
Meer info

LeerlabPlusklas het Leerlab op de Piekschool
Op de H.J. Piekschool wordt in alle klassen gedifferentieerd gewerkt: tenminste op 3 verschillende niveaus wordt de lesstof aangeboden. Sommige leerlingen hebben daarbij nog meer uitdaging nodig.

Op de Piekschool is de plusklas het ‘Leerlab’ genoemd. In deze klas gaan de leerlingen van groep 4 t/m 7 een keer per week onder leiding van de plusklasleerkracht aan de slag. De lessen in het Leerlab zijn gebaseerd op de ideeën van Benjamin Bloom, die in ‘de Taxonomie van Bloom’ 6 niveaus van denken onderscheidt. De eerste drie zijn ‘onthouden’, ‘begrijpen’ en ‘toepassen’. Deze drie noemde hij de ‘Lagere Orde Denkvaardigheden’. De laatste drie zijn ‘analyseren’, ‘evalueren’ en ‘creëren'; de ‘Hogere Orde Denkvaardigheden’. De Hogere Orde Denkvaardigheden passen goed bij leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en dagen uit tot een diepere verwerking.

Bij het maken van de opdrachten wordt een beroep gedaan op hun executieve functies. Executieve functies zijn cognitieve vaardigheden die nodig zijn bij het plannen en sturen van activiteiten. Dit zijn opdrachten met een hoog abstractieniveau die een beroep doen op creativiteit, metacognitieve vaardigheden, zelfstandigheid en samenwerken met anderen. We werken in het bijzonder aan leervaardigheden zoals het doorzetten wanneer de opgave moeilijk blijkt, nauwkeurig werken en hulp vragen wanneer dit nodig is.

De Piekschool heeft een (hoog)begaafdheidsprotocol, waarin alle criteria om in aanmerking te komen voor het Leerlab beschreven staan.