Wij zoeken jou
Meer info

Aanmelden nieuwe leerlingenWelkom
Alle kinderen zijn welkom op de H.J. Piekschool. Er wordt geen onderscheid gemaakt. Om de instroom van nieuwe leerlingen in goede banen te leiden, is hiervoor beleid opgesteld. Op deze pagina worden de belangrijkste punten uit het plaatsingsbeleid genoemd. Het beleid van de school is erop gericht 32 leerlingen per klas aan te nemen. Het beleidsdocument is ter inzage op onze school aanwezig.

Aanmelden leerlingen
We vinden het belangrijk dat u een goed beeld van onze mooie school krijgt. We adviseren u vanaf het jaar dat uw kind 2 wordt een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding via directie@piekschool.nl. Telefonisch kunnen altijd eerder vragen beantwoord worden (0317 415046). Per periode wordt op basis van het aantal ingeschreven broertjes en zusjes bepaald hoeveel nieuwe leerlingen kunnen worden ingeschreven. 

Broertjes en zusjes
Broertjes en zusjes die al op de H.J. Piekschool zitten, hebben voorrang. Mits zij op tijd zijn ingeschreven. Deze leerlingen moeten voor het kalenderjaar dat ze drie worden, worden ingeschreven. Deze groep wordt aangevuld tot het maximum aantal leerlingen.

Nieuwe aanmeldingen
De basisscholen in Wageningen hebben afspraken gemaakt over de aanname van nieuwe leerlingen. Vanaf de leeftijd van drie jaar kunt u uw kind aanmelden. Er zijn geen wachtlijsten. De afspraken vindt u op de site van de gemeente: Aanmelden bassischool - Gemeente Wageningen.

Als er plaats is en we hebben uw inschrijfformulier ontvangen, dan staat uw kind als aangemeld genoteerd.

Zij-instroom
Het is elk jaar wisselend in welke groepen nog ruimte is voor zij-instroom van leerlingen. Bij elke aanvraag wordt gekeken of er plaats is. Als er geen plaats is, kan de leerling op een wachtlijst geplaatst worden. Vrije plaatsen worden in een klas ingevuld met nieuwe leerlingen op volgorde van aanmelding van de wachtlijst.

Het kan zijn dat niet alle kinderen uit een gezin geplaatst kunnen worden. Broers en zussen van een leerling die geplaatst zijn via de zij-instroom en nog geen vier jaar zijn, krijgen automatisch een plek. Voor broers en zussen ouder dan vier jaar geldt dat zij bovenaan de wachtlijst voor zij-instroom worden geplaatst en ingeschreven worden wanneer er plaats is.