Aanmelden nieuwe leerlingen

 

Welkom
Alle kinderen zijn welkom op de H.J. Piekschool. Er wordt geen onderscheid gemaakt. Om de instroom van nieuwe leerlingen in goede banen te leiden, is hiervoor beleid opgesteld. Op deze pagina worden de belangrijkste punten uit het plaatsingsbeleid genoemd. Het beleidsdocument is ter inzage op onze school aanwezig.

Kennismaking
Graag laten wij ouders/verzorgers, die nog geen kinderen bij ons op school hebben, vooraf kennismaken met de school en het team. Tijdens de kennismaking informeert de directeur de ouders over de gang van zaken op school en de manier waarop het onderwijs wordt gegeven. Ook wordt een rondleiding door het gebouw gegeven. Heeft u interesse in een kennismakingsgesprek, neem dan contact op met de directie via directie@piekschool.nl.

Aanmelden kleuters
De meeste nieuwe leerlingen zijn kinderen die op 4-jarige leeftijd hun onderwijsloopbaan beginnen op onze school, in een van onze drie kleuterklassen. Leerlingen van groep 1 en groep 2 zitten daar samen in één klas. De H.J. Piekschool streeft naar een maximaal aantal van 30 kinderen per kleutergroep en een evenwichtige verdeling van jongens en meisjes over de groepen bij de start op school.

Aanmelden
Het aanmelden van nieuwe kinderen gebeurt per e-mail (directie@piekschool.nl) en is ook een voorlopige inschrijving. Na aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek.

Kinderen met een broer of zus op de H.J. Piekschool worden in principe als eerste geplaatst. Dit om ervoor te zorgen dat kinderen uit een gezin op dezelfde school onderwijs kunnen krijgen. Deze kinderen moeten dan wel al voor hun tweede jaar aangemeld zijn. Kinderen van leerkrachten die werkzaam zijn bij de H.J. Piekschool worden op gelijke wijze behandeld als kinderen die reeds een broertje of zusje op school hebben.

De groepen worden aangevuld met kinderen die nog geen broer of zus bij ons op school hebben. Deze kinderen kunnen worden aangemeld in het kalenderjaar dat zij 2 jaar worden.

Wachtlijst
Het maximale aantal kinderen in een klas is 32. Wanneer er meer kinderen aangemeld worden dan het aantal leerlingen dat geplaatst kan worden, kan uw kind op de wachtlijst geplaatst worden. De volgorde van aanmelding is bepalend bij de volgorde van plaatsing van de nieuwe kinderen. Broertjes en zusjes van onze leerlingen hebben voorrang, mits zij al voor hun tweede jaar zijn aangemeld.

Wanneer uw kind op onze wachtlijst staat maar uiteindelijk toch naar een andere school gaat, horen wij dit graag zo snel mogelijk zodat we de lijst actueel kunnen houden.

Inschrijven
Na aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek ontvangen ouders/verzorgers een inschrijfformulier. Valt de keuze op onze school, dan verwachten wij van ouders/verzorgers dat zij dit formulier binnen één maand ingevuld terugsturen. Op dat moment is het kind definitief ingeschreven. U krijgt daar per e-mail een bevestiging van. Is het inschrijfformulier na een maand nog niet terug op school, dan gaan wij ervan uit dat de keuze op een andere school is gevallen en komt de plaats vrij voor een ander kind.