Ouders

Medezeggenschapraad

De medezeggenschapraad (MR) behartigt de belangen van ouders en leerkrachten. De MR bestaat uit zes personen: drie vertegenwoordigers namens de ouders/verzorgers en drie namens het schoolteam. Om de continuïteit te waarborgen nemen de leden voor minstens drie jaar zitting. Op uitnodiging is een vertegenwoordiger vanuit het bestuur en/of de directeur aanwezig bij de vergaderingen van de MR.

De MR kunt u bereiken via email mr@piekschool.nl