Wij zoeken jou
Meer info

Ouders

 

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van ouders en leerkrachten. De MR bestaat uit zes personen: drie vertegenwoordigers namens de ouders/verzorgers en drie namens het schoolteam. Om de continuïteit te waarborgen, nemen de leden voor minimaal drie jaar zitting. Op uitnodiging is een vertegenwoordiger vanuit het bestuur en/of de directeur aanwezig bij de vergaderingen van de MR. De MR is bereikbaar via mr@piekschool.nl.